Hjem Vanlige spørsmål Logg inn

Hva er varsling?
Med varsling menes det å si ifra om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Hva kan jeg varsle om?
Eksempler på kritikkverdige forhold du kan varsle om gjennom denne varslingskanalen kan være mobbing, trakassering, diskriminering, rasisme, misbruk av rusmidler, mistanke om økonomiske misligheter, tyveri, bedrageri, korrupsjon, økonomisk utroskap, sikkerhetsmessige risikoforhold og helsemessige farer eller andre forhold du opplever er kritikkverdige og som ledelsen bør få innsikt i for å kunne gjøre noe med det.

Kan jeg være anonym?
Du kan velge i hvilken grad varselet ditt skal være anonymt:

1. Oppgi kontaktinformasjonen din (Ikke anonym)
Du kan velge å oppgi navn og kontaktdetaljer slik at SANDS kan ta kontakt for eventuelle ytterligere opplysninger og holde deg oppdatert om utviklingen i saken. Den person som har ansvar for saken i virksomheten varselet gjelder vil også kunne få opplysninger om din identitet som varsler.

2. Delvis anonym
På varslingsskjemaet kan du velge at du ønsker å være anonym for kontaktpersoner i virksomheten varselet gjelder. Det innebærer at SANDS ikke skal videreformidle din identitet til virksomheten uten forutgående samtykke. Som advokatfirma har behandleren av meldingen lovens strengeste taushetsplikt, hvilket garanterer deg fullt vern av din identitet dersom du ønsker å være anonym overfor virksomheten.

3. Opprett anonym bruker (Helt anonym)
Du kan velge å forbli helt anonym, slik at verken virksomheten varselet gjelder eller SANDS kan spore din identitet. Vi oppfordrer deg til å lage et brukernavn og passord slik at du kan logge inn på din egen bruker og følge med i saken. Hverken SANDS eller arbeidsgiver vil ha mulighet til å spore din identitet – hverken ved logging av varsel eller ved innlogging med personlig brukernavn og passord.

Hva skjer med varslet jeg har sendt?
Utfylt varslingsskjema vil bli sendt direkte til virksomhetens eksterne varslingsmottak, SANDS. Du vil få en bekreftelse på skjermen når varsel er mottatt.

SANDS vil motta varselet, gjennomføre en første vurdering og informere varslingsansvarlig hos din arbeidsgiver, som deretter vil vurdere videre tiltak i samråd med SANDS. Virksomheten beslutter videre oppfølging og hvorvidt varselet beskriver forhold som krever ytterligere undersøkelser og/eller korrigerende tiltak fra virksomhetens side.

Er det mulig å spore min identitet?
Varslingskanalen ivaretar varslerens anonymitet ved valg av alternativet «helt anonym» og gjør det umulig for både SANDS, arbeidsgiver og andre å spore identiteten til varsler.

Måten løsningen ivaretar anonymitet til varsler på er at selve løsningen ikke er utviklet eller ligger på en ferdig webplattform, men derimot er laget i ren vbscript og kjører kun på arbeidsgivers/SANDS' webserver. Ingen informasjon om varsler lagres på webserver såfremt varsler har lagt inn kontaktdetaljer selv. Ingen informasjon vil ligge på en varslers PC.

Hverken SANDS eller virksomheten vil ha mulighet til å spore din identitet, med mindre du oppgir slik informasjon. IP-adresse vil ikke logges, og det vil ikke være mulig å elektronisk spore varsler. Innsendt skjema vil lagres på en sikker server.

Får jeg tilbakemelding om videre behandling av varselet?
Hvis du har oppgitt kontaktinformasjon vil du få en tilbakemelding om behandlingen av varselet innen rimelig tid. Tilbakemeldingen vil normalt inneholde informasjon om hvordan saken har blitt behandlet og om utfallet. Det kan også være aktuelt at du får informasjon underveis, dersom behandlingen av varselet vil ta lengre tid.

Dersom du har valgt å være helt anonym vil SANDS kun ha mulighet til å informere deg om videre oppfølging i saken dersom du opprette en bruker og logger inn på din egen personlige, anonyme side. Hverken SANDS eller virksomheten vil ha mulighet til å spore din identitet, med mindre du oppgir slik informasjon.

Hva står i loven om varsling?
Ifølge arbeidsmiljøloven § 2 A-1 har du som arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsling skal skje på forsvarlig måte, og bruk av varslingstjenesten vil anses som forsvarlig. Kravet om forsvarlighet omfatter også at informasjonen som gis i varselet skal være sann. Usikkerhet bør fremgå. Ifølge arbeidsmiljøloven § 2 A-4 er gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler på forsvarlig måte forbudt. Slikt kan medføre krav på erstatning overfor arbeidsgiver.


OSLO | BERGEN | TRONDHEIM | STAVANGER | TROMSØ | ÅLESUND | TØNSBERG
Copyright © SANDS Advokatfirma DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no