Hjem Vanlige spørsmål Logg inn


MeldingstekstLast opp dokumentSend inn

Beskriv hendelsen, situasjonen eller saken så detaljert som mulig. Få med opplysninger som tidfester hendelser, steder, og lignende konkretiseringer.

Andre kilder
Dersom du kjenner til andre kilder til informasjon om saken, for eksempel dokumenter, personer e.l., opplys helst om dette slik at varslingsmottaker kan behandle saken på best mulig måte og gjøre en mest mulig effektiv avklaring av forholdet varselet gjelder.
 


 

OSLO | BERGEN | TRONDHEIM | STAVANGER | TROMSØ | ÅLESUND | TØNSBERG
Copyright © SANDS Advokatfirma DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no